- Vergoedingen

Vergoedingen bij Diabitsch

In Nederland valt de voetzorg onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat iedere diabetespatiënt recht heeft op deze zorg, mits er sprake is van een verhoogd risico op voetproblemen. Om deze risico’s in kaart te brengen wordt er elk jaar door de praktijkondersteuner of podotherapeut een voetscrening gehouden.  Naar aanleiding van de uitslag van dit voetonderzoek, wordt de zogenaamde Simms classificatie en zorgproviel bepaalt.

In de simms  classificatie kijken ze naar verschillende dingen zoals hoe zijn de vaten heeft u PAF dat u schechte doorbloeding heeft of heeft u Neuropatie dat uw zenuwen niet meer goed werken en dat u mogelijk wondjes niet meer opmerkt.  Afhankelijk van de test die de Podotherpeut of de diabetsich verpleekundige uitvoort komt er een simms clasificatie uit.  aan de hand van deze classificatie krijgt u wel of geen vergoeding voor uw voetzorg.  Krijgt u wel vergoed uit de basis verzekering dan is dit voor Preventieve voetzorg.

Een preventief- en probleemgerichte pedicurebehandeling houdt in dat alleen dát probleem aan de voeten wordt verholpen waardoor u minder kans heeft op complicaties. Dat wil zeggen: door deze behandeling wordt de kans op een ulcus (wond die niet of nauwelijks geneest) of amputatie kleiner. Bij de probleemgerichte behandeling wordt bijvoorbeeld alleen een likdoorn of een ingroeiende nagel behandeld of een lokale eelt plek. Per Sims klasse en zorgprefiel is een aantal minuten of behandelingen per jaar vast gesteld die vergoed worden

Maar om u goed en compleet van dienst te kunnen zijn, bied ik u hierbij de mogelijkheid om dit preventief- en probleemgericht consult uit te breiden tot een volledige pedicurebehandeling, zoals u van mij gewend bent. Hiervoor geldt een eigen bijdrage, zie prijslijst. Deze bijdrage dient u na elke behandeling te betalen.

Wat kan u doen.
Om een vergoeding via de basisverzekering te krijgen moet u als klant bij mij zijn aangemeld.

Hoe gaat dit in zijn werk.
Bent u onder behandleing van de diabetische verpleegkundige bij de huisarts. Neemt u contact op met uw praktijk ondersteuner of diabetisch verpleegkundige en vraagt haar om u aan te melden bij Andreas's Voetzorg/Voetverzorging Langedijk/ A.M. Baas. Zij zorgt dan voor een interne mail naar mij toe met een behandel plan en de melding hoevaak u mag komen. en daarna neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken.

Bent u onder behandeling van de internist in het ziekhuis heeft u een verwijzing nodig via de podotherapeut. Ik heb een contract met podoterapeut Heerhugowaard en Hallux te Heerhugowaard

Zodra u bij de podotherapeut bent geweest krijg  ik van hem of haar een verwijzing met behandelplan hoe vaak u mag komen en neem ik contact met u op

Valt u buiten de basis verzekering krijgt u van mij gewoon een factuur mee zoals u gewent was. Soms krijgt u de vergoeding uit de aanvullende verzekering meen hiervoor contact op met uw zorgverzekering ook dan krijgt u van mij na betalen  een factuur mee zodat u deze bij uw zorgverzekering kan in leveren en zo eventueel een (deel) van de behandelijng kan terug vragen

Heeft u nog vragen mee dan gerust contact met me op

 

Contract met:

vergoeding van medische noodzakelijke voetverzorging bij diabetisch gaat sins 2016 via ketenzorg of podotherapeut:

Hier onder ziet u waar ik een contract mee heb.

  • Bent u onderbehandeling van de huisarts dan loopt de vergoeding via
    • Huisartsenorganisatie Noord-Kernnemerland​ (HONK)

 

  • Bent u onderbehandeling van de internist in het ziekhuis gaat de vergoeding via de podotherapeut. U heeft eerst een verwijzing van internist of podotherapeut van het ziekenhuis nodig voor u contact op neemt met podotherapeut bij u in de buurt. Hier onder ziet u bij welke podotherapeut ik ben aangesloten. 

 

  • Podotherapie Hallux Noord Holland
    • Jan van Hellemondtstraat 15,1701 ER  Heerhugowaard telf nr. 088-1160478
  • Podotherapie Heerhugowaard 
    • Middenweg 53, 1703 RB Heerhugowaard telf.nr.072 5625411
Voetverzorging Langedijk heeft Contract met: Honk

Ketenzorg Honk

Hieronder een link naar ketenzorg HONK met uitleg over vergoedingen van prevetiefe voetzorg bij diabetisch